4. října 2021 bude zahájen provoz sauny, více informací na provozním odd. tel. 545 222 600 .

 

Od 1.9.2021 je při vstupu na jakékoliv sportoviště povinnost návštěvníka prokázat svoji negativitu na COVID-19 jedním z následujících způsobů : 

Od 1. 9. 2021  budou šatnářky u zákazníků do hodin plavání veřejnosti kontrolovat :

 

  1. Laboratorní PCR test - osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  2. nebo Laboratorní antigenní test - osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník,
  3. nebo Certifikát o očkování - osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití;
  4. nebo Prodělanou nemocí - osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  5. nebo Samotest na místě - osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19. line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,
  6. nebo Potvrzení školy / zaměstnavatele - osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Zákazník, který nebude schopen splnit ani jeden z výše popsaných důkazů o negativitě na Covid-19 nebude vpuštěn na bazén do hodin plavání veřejnosti.

 

Organizovaná veřejnost – školy, kluby, oddíly, firmy, soukromé pronájmy, skupiny zákazníků  atd.

Odevzdají seznam účastníků sportovní přípravy na provoze, dle přiloženého vzoru Seznam COVID.

Výsledky testů členů cizích organizací mají u sebe organizátoři akce – to platí i pro závody, turnaje, utkání..atd.

 

 

SPORTOVNÍ AREÁL
TJ TESLA BRNO z.s.
Halasovo nám. 7, Brno-Lesná

P Ř I J M E

STROJNÍKA – ELEKTRIKÁŘE
na HPP  i  na  zkrácený  úvazek


informace u správce majetku
tel. 545 222 601

spravce@tjteslabrno.cz

Inzerce

Ceník od 1.7. 2021

Ceny do všech zařízení TJ TESLA z.s. najdete v aktuálním ceníku s platností od 1. července 2021.


Nábor do sportovních oddílů

 Pořádáme nábor do sportovních oddílů. Podrobné informace najdete v informačním letáku.


Pronájem prostor

Nabízíme pronájem prostor v areálu TJ TESLA BRNO z.s. na Lesné. Více informací najdete ZDE.


Nabídka reklamních ploch

Nabízíme reklamní plochy na oplocení areálu TJ TESLA BRNO z ulice Okružní.


Kam za sportem?


Zprávy

POZOR! Nepřehlédněte!

Vstup do bazénu TJ TESLA BRNO je možný pouze v elastických plavkách přiléhavého typu.


Dotace

V roce 2020 podpořilo naši činnost Statutární město Brno dotační částkou 3.286.000,- Kč.
Děkujeme! 


Logo multisport Přijímáme stříbrnou kartu Karta multisport

Jsme také na Facebooku Facebook

 
 
2000 2021